Matjord

Vi etablere nå et hentelager for entreprenører på Gulli Barkåker. Vi kan da dekke en større del av Vestfold med matjord.

Vi leverer mest matjord i Holmestrand, vi dekker Hof og Re fra Barkost, og blir nærmere for Tønsberg,Nøtterøy og Tjøme med det nye lageret.

Parkjord:

Vi produserer Parkjord, som er en ugressfri jord av sand, torv, hagekompost og biorest. Parkjord er lett å arbeide med og gir en stabil og godt drenerende plen. Den er også egnet til planting.


Sekunda matjord:

Soldet jord av ymse kvalitet, ikke ugressfri


Torv:

Vi leverer naturtorv, en rå torv som leveres soldet eller usoldet.

Diverse

Vi har nå også utsalg av sand, bark og kulestein til de som vil hente selv.

GJØGRIVEIEN 45