Velkommen til nettsiden til Holmen Transport!

Om Holmen Transport

Holmen Transport AS er et firma lokalisert i Holmestrand som har drevet med pukk, grus, stein, jord og anleggstransport i over 25 år. Les mer

Tjenester

Transport og levering av:
singel, sand, pukk, grus, stein, fyllmasse, matjord. Les mer

Parkjord

Vi produserer Parkjord, som er en ugressfri jord av sand, torv og gjødsel. Parkjord er lett å arbeide med og gir en stabil og godt drenerende plen. Les mer


Side 1 av 4
 
 
Tipparbeid
Tipparbeid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 3 av 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 4 av 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Holmen Transport AS

Langeliveien 7
3089 Holmestrand

tlf: 951 09 122

http://ratinglogo.kredittverdig.no/standing/translucent/black/livelogo_899643542.png