Handling Partner

Handling Partner er et nytt selskap vi er medeiere i som skal drive håndtering av bulkgods over FK-kai i Holmestrand.

Vi håndterer varer både ut og inn over kai, transport til og fra, og har mulighet for lagring på kai.