Grus

Årlig gruser vi mange kilometer med gårds- og skogsbilveier. Vi er svært konkurransedyktige i vårt distrikt. Vi kan komme med en anbefaling om hva slags grus du bør velge. Vi leverer både rød og grå 0-8 og 0-20. Den grå grusen setter seg svært bra.