Fyllmasse

Vi har tipplasser for overskuddsmasser flere steder i nordre Vestfold.
Har du behov for fyllmasser (leire, jord, stein), ta kontakt.
Vi disponerer hjullaster og gravemaskin for opplastning/utlegging i forbindelse med transport.