Pågående arbeider

  • Transport av varer for Solum Pukkverk.
  • Transport av varer for Handling Partner AS
  • Transport i forbindelse med VA-jobber for flere entreprenører i nordre Vestfold.
  • Transport av kloakkslam til jordbruk i samarbeid med Hillestad Landbruksdrift .
  • + Mye mer.