Matjord

Vi etablere nå et hentelager for entreprenører på Gulli Barkåker. Vi kan da dekke en større del av Vestfold med matjord.
Vi leverer mest matjord i Holmestrand, vi dekker Hof og Re fra Barkost, og blir nærmere for Tønsberg,Nøtterøy og Tjøme med det nye lageret.

Parkjord:

Vi produserer Parkjord, som er en ugressfri jord av sand, torv, hagekompost og biorest. Parkjord er lett å arbeide med og gir en stabil og godt drenerende plen. Den er også egnet til planting.

Sekunda matjord:

Soldet jord av ymse kvalitet, ikke ugressfri

Torv:

Vi leverer naturtorv, en rå torv som leveres soldet eller usoldet.

Diverse
Vi har nå også utsalg av sand, bark og kulestein til de som vil hente selv.
GJØGRIVEIEN 45

Prisliste pr 1/4-19

Parkjord 220,- kr/m3 eksl.mva 275,- kr/m3 inkl.mva
Sekunda matjord 150.- kr/m3 eksl. mva. 187,50 kr/m3 inkl. mva.-

Torv:
Soldet
150,- kr/m3 eksl. mva. 187,50 kr/m3 inkl. mva.
Usoldet 100,- kr/m3 - eksl. mva. 125,- kr/m3 inkl. mva.
-
Bark.

300,- kr/m3 eksl. mva

375,- kr/m3 inkl. mva
-

Kulestein. 800,-kr/m3 eksl. mva 1000,-kr/m3 inkl.mva
-
Levering:
Levering sone 1
Holmestrand, Hof og Re


800,- kr/lass m/lastebil eksl. mva.


1000,- kr/lass m/lastebil inkl. mva.
Levering sone 2
Horten, Tønsberg

Levering sone 3
Nøtterøy, Stokke, Andebu

Levering sone 4
Tjøme, Sandefjord

1200,- kr/lass m/lastebil eksl. mva


1400,- kr/lass m/lastebil eksl. mva


1600,- kr/lass m/lastebil eksl. mva


1500,- kr/lass m/lastebil inkl. mva.


1750,- kr/lass m/lastebil inkl. mva.


2000,- kr/lass m/lastebil inkl. mva.


For større kvantum, lastebil m/henger eller levring andre steder ta kontakt.

-

Hente selv: Gjøgriveien 45
priser opplastet: jord og sand


Bil m/1-akslet henger, inntill 1m3
350,- kr inkl. mva
Bil m/boggiehenger, inntill 1,5m3
Bark pr./m3

500,- kr inkl. mva
375,-kr/m3 inkl mva
Kulestein gjeldene m3 pris

Tlf for opplasting: 92899994


Holmen Transport AS

Langeliveien 7
3089 Holmestrand

tlf: 951 09 122

http://ratinglogo.kredittverdig.no/standing/translucent/black/livelogo_899643542.png