Handling Partner

Handling Partner er et nytt selskap vi er medeiere i som skal drive håndtering av bulkgods over FK-kai i Holmestrand.

Vi håndterer varer både ut og inn over kai, transport til og fra, og har mulighet for lagring på kai.

 
 
 
 
 
 
 
 


Holmen Transport AS

Langeliveien 7
3089 Holmestrand

tlf: 951 09 122

http://ratinglogo.kredittverdig.no/standing/translucent/black/livelogo_899643542.png